Projektioun vum Film Demain

Den 19. Januar gouf de Film Demain am Ale Stadhaus gewisen. Am Uschloss huet en Austausch stattfont.