Konscht am Minett 2018

Vernissage de l'exposition Konscht am Minett le 5 juillet 2018 au hall Paul-Wurth.

© Yvan Piazza