assemblees-generales.jpg

Assemblée générale

Vendredi, 17 mars, 19h30

Frënn vun den Déifferdenger Guiden a Scouten (fdgs et LGSD)

Chalet Hondsbësch - 175, avenue de la Liberté - Niederkorn