assemblees-generales.jpg

Assemblée générale

Mercredi, 28 février, 19h

Société de Tir Differdange

Stand de tir "Op dem Kazebësch" Oberkorn