Kiermes_agenda.jpg

Kermesse Fousbann

du 28 au 31 juillet | toute la journée | Place des Alliés, Fousbann

Um Fousbann däerfe sech d'Kanner – a sécherlech och deen een oder aneren Erwuessenen – vum 28. bis den 31. Juli op Kiermesspiller a Séissegkeete freeën.

D'Erëffnung fënnt den 28. Juli um 19 Auer statt, natierlech mat Kiermeskuch, Kiermesham an engem Pättchen.