assemblees-generales.jpg

Konferenz "Fleegeversecherung zu Lëtzebuerg"

Méindeg, 9. Juli, 17H

Wärend dëser Presentatioun vun der „Administration d’évaluation et de contrôle“  kritt dir déi néideg Informatiounen iwwert d'Fleegeversécherung. Uschléissend kennt dir är Froe stellen.

·        Wéini kann ech eng Demande bei der Fleegeversécherung maachen?
·        Wéini ass eng Persoun „fleegebedierfteg“?
·        Wat ass d’Prozedur fir eng Demande bei der Fleegeversécherung eranzereechen?
·        Wéi gëtt d’Evaluatioun vun der Fleegesitatioun gemaach?
·        Wéi eng Leeschtunge ginn iwwerholl?
·        Wat sinn d’Ännerunge no der Reform ?
·        Wat gëtt am Beräich vun den techneschen Hëllefsmëttel an der Adaptatioun vum Logement iwwerholl?