Esch-sur-Alzette Europen Capital Of Culture
Jetzt

Events

Assemblée générale : Modell Truck Frënn Déifferdeng asbl

13 November 2021

18:00 - 19:00

Hall O

Gratis

 

Die Audiowiedergabe des Seiteninhalts ist aktiv.

Wiedergabe beenden