Internet.jpg

Raclette Owend

Vendredi, 16 novembre⎢19h30

Samedi, 17 novembre ⎢19h

Frënn vun den Déifferdenger Guiden a Scouten
Home St. Joseph Nidderkuer - rue Paul Eyschen
Réservatioun op www.lgsd.lu oder T. 691 822 388 / 26 58 12 55
 

Télécharger l'affiche