Maint.

Events

FLOTT

24 janvier 2020

20:00 - 22:00

Aalt Stadhaus

5 €

Den Duo FLOTT Joe Del Toe (Clownerei) a Georges Urwald (Gesang a Piano) spillt a spillt Lëtzebuerger Geschichten a Form vu bekannten a manner bekannte Lidder. Den alen top’je Man versuergt d’Butschel an der Kaffisdous mat Watt, Ouni Rack an ouni Hiem an ouni Box kënnt net iwwerall gutt un, Un der Atert méich de Bauer Lauer sech naass, wann hie säi Meedche géif retten an Den Noa plädéiert duerfir fir de Wäin, well d’Waasser liewensgeféierlech ass …

Musek, Gesank, Pantomime, Clownerei, Zaubertricken an allméiglech Interaktiounen tëscht Publikum a Kënschtler garantéieren e FLOTTEN Owend.

 

 

La lecture audio du contenu de la page est active.

Arrêter la lecture