Maint.

Events

Geschicht vum Ouschterhues

17 avril 2022

15:30 - 16:30

Figurentheaterhaus Poppespënnchen

8 € / 10 €

Den Ouschterhues huet keng Loscht méi fir Ouschteräer ze fierwen. D’Sonn déi schéngt, da mecht hie léiwer gär eng Sieste a sénger Heck a souwisou, d’Kanner iesse jo dach nëmme nach Schokolasëer, virwat soll hie sech da midd man? A lo ass och nach Ouschter – Koronakrise – Vakanz. A wéi soll dat ausgon?

Eng Geschicht mat ganz villen Huesen, mam Ricki a Valérie, mam Kasperl an der Boma, gespillt vum Carine Kayser fir Kanner vun 2,5 Joer un! (Kaspibom -Theater)

Dauer 54 Minuten  ⎢  Einlass: 45 Minuten vor Beginn

 

 

La lecture audio du contenu de la page est active.

Arrêter la lecture