Jetzt

Zesummeliewen

A- A+

D’Stad Déifferdeng de Gemengepakt vum interkulturellen Zesummeliewen ënnerschriwwen, an engagéiert sech domat an engem participative Prozess, deen de Schwéierpunkt leet op den Zougang zu Informatiounen, op d’Participatioun vun all deene Leit, déi an der Gemeng wunnen oder schaffen, an op d’Bekämpfung vu Rassismus an all Form vun Diskriminatioun.

Egal ob ech nei a menger Gemeng ukommen, oder scho laang do wunnen oder schaffen, am Kader vum Gemengepakt kann ech:

  • Meng Meenung soen a konstruktiv Virschléi maachen zu Theemen, déi eis all betreffen
  • D’Zesummeliewen an den Austausch a menger Gemeng aktiv mat gestalten
  • Deel si vun enger Gesellschaft, déi zesumme lieft, zesumme schafft an zesumme wiisst

 

 

Plus d’informations

Contactez le Département du vivre-ensemble

gemengen.zesummeliewen.lu

 

 

Die Audiowiedergabe des Seiteninhalts ist aktiv.

Wiedergabe beenden